19
Sep '16

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม “การเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตไทย” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1-2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

                 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงโยธวาทิตไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แชร์ความรู้ เพราะความคิดเห็นของท่านเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวงโยธวาทิตไทยในระดับต่อไปเรียนเชิญผู้ที่สนใจกรอกแบบแสดงความจำนง ส่งโทรสารมาที่เบอร์ 02 214 1509 ปิดรับสมัครวันที่ 16 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 214 1509 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดข้างต้น กรมพลศึกษาขออนุญาตสงวนสิทธิดังกล่าว  

06
Sep '16

ผลการประกวดดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559  ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุมเทพธนบุรี

  ซึ่งการประกวดนั้นได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีผลการประกวด ดังนี้ การประกวดคัลเลอร์การ์ด   1.ประเภท Scholastic Division ชิงถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Bee Bee Color Guard โรงเรียนหอวัง   2.ประเภท Open Division ชิงถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ TIARA GUARD by Attawit Commercial Technology College

02
Sep '16

ผลการประกวดดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุมเทพธนบุรี

     ผลการประกวดดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุมเทพธนบุรี ซึ่งการประกวดนั้นได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีผลการประกวด ดังนี้ การประกวดวงดรัมไลน์ 1.  ประเภท Senior Division ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ TechonoDrumline วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2. ประเภท Junior Division ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ BCC Drumline โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   3.ประเภท Independent Open World Division ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร   […]